Trainee program

Trainee program

Trainee program - Administratívny pracovník v železničnej doprave, je určený pre čerstvých absolventov vysokých škôl (do jedného roka od skončenia školy), ktorí ukončili minimálne bakalárske štúdium, ako aj pre absolventov stredných škôl (do dvoch rokov od skončenia školy).

Cieľom je príprava absolventa na budúcu pracovnú pozíciu v týchto oblastiach:

 • ekonomika 
 • účtovníctvo
 • controlling
 • obchod a marketing
 • ľudské zdroje
 • riadenie projektov

Počas trainee programu v trvaní 3 – 12 mesiacov dostávate plat, hoci nevykonávate pracovnú činnosť samostatne, ale rotujete po jednotlivých pracoviskách s ohľadom na cieľové pracovné zaradenie.

Ak sa počas tohto obdobia naša vzájomná spolupráca osvedčí, zostávate u nás pracovať ako náš zamestnanec.

Možný príjem až 1400 EUR.

Ďalšie benefity: 

 • skrátený, 37,5-hodinový týždenný pracovný čas
 • pružná pracovná doba
 • služobný notebook a mobilný telefón

Požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie, prípadne minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • ochota učiť sa a pracovať v kolektíve, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
 • IT požiadavky – MS Office mierne pokročilý