CARGO ŤA CHCE!
a ponúka Ti za to stabilné pracovné miesto, pravidelnú mzdu,
jej nárast a množstvo ďalších benefitov
⌄

Hlavné benefity

Finančné ohodnotenie ⌄

Finančné ohodnotenie

 • istota pravidelnej mesačnej mzdy
 • atraktívne odmeňovanie, príplatky a mzdové zvýhodnenia
 • pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast
Náborový príspevok ⌄

Náborový príspevok

 • u vybraných profesií s vyplatením po uplynutí skúšobnej doby
Stabilizačný príspevok ⌄

Stabilizačný príspevok

 • u vybraných profesií s vyplatením po uplynutí skúšobnej doby
Kompletné zaškolenie a výcvik ⌄

Kompletné zaškolenie a výcvik

 • teoretická a praktická príprava
 • bezplatné periodické odborné vzdelávanie
 • dielenský výcvik u vybraných profesií
Cestovné a prepravné výhody ⌄

Cestovné a prepravné výhody

 • výhodné cestovanie vlakom nielen do práce ale aj za krásami Slovenska či do zahraničia
 • možnosť výhodného využitia prepravy stavebných materiálov, uhlia, dreva s využitím vozňových zásielok (zapožičanie a preprava nákladných vozňov) na základe platného režijného preukazu
Rekondičné pobyty ⌄

Rekondičné pobyty

 • pre vybrané prevádzkové profesie aj nad rámec zákona
 • rekondičné pobyty sú poskytované v kúpeľných zariadeniach Číž
 • podľa kategórie poukazu a dĺžky pobytu možnosť poskytnutia do 42 procedúr na pobyt,
 • poskytnutie plnej penzie
 • možnosti vstupov do bazénov, v sezóne na kúpaliská - v Číži
Pracovné voľno nad rámec zákona ⌄

Pracovné voľno nad rámec zákona

 • pri osobných prekážkach v práci - pracovné voľno s náhradou mzdy s vyšším počtom dní ako stanovuje Zákonník práce
 • na zlepšenie starostlivosti o rodinu
 • z dôvodu poveternostných vplyvov
 • možnosť čerpania pracovného voľna s náhradou mzdy pre zlepšenie starostlivosti o rodinu, a to v spojitosti so starostlivosťou o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté
 • poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy osamelým zamestnancom, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 6 rokov
Doplnkové dôchodkové sporenie ⌄

Doplnkové dôchodkové sporenie

 • tretí pilier dôchodkového systému
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie až do výšky 4% z vymeriavacieho základu
Sociálna a zdravotná starostlivosť ⌄

Sociálna a zdravotná starostlivosť

 • jednorazová sociálna výpomoc (pri narodení dieťaťa, mimoriadne ťaživej rodinnej situácii, dlhodobej práceneschopnosti, pri úraze),
 • peňažný dar za viacnásobné darcovstvo krvi
 • dar pri pracovnom výročí
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • poskytnutie odmeny pri životnom výročí
 • poskytovanie odmeny pri odchode do dôchodku (predčasného, starobného, invalidného)
 • poskytnutie vyrovnávacieho príplatku pri strate zdravotnej a psychickej spôsobilosti u profesií definovaných osobitným predpisom
 • bezplatná nadštandardná periodická lekárska starostlivosť u vybraných profesií

Pracovné pozície

►
Rušňovodič

viac o pozícií
 • Hrubá mesačná mzda až: 1740 EUR
 • Možnosť získať náborový a stabilizačný príspevok
 • náplň práce: riadenie a obsluha hnacieho dráhového vozidla na železničnej dráhe a s tým súvisiace úkony.
 • požiadavky: minimálne stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie, výborný zdravotný stav v zmysle osobitného zákona (psychická a zdravotná spôsobilosť + nočná práca), bezúhonnosť (dokladovaná výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace), vek min. 19 rokov (pri nástupe do kurzu)
►
Vlakvedúci nákladných vlakov

viac o pozícií
 • Hrubá mesačná mzda až: 1152 EUR
 • Možnosť získať náborový a stabilizačný príspevok
 • náplň práce: sprevádzanie vlakov nákladnej dopravy, vykonávanie posunovacích prác, zvesovanie a rozvesovanie vozňov, zabezpečovanie vozňov proti ujdeniu a i.
 • požiadavky: stredné odborné vzdelanie (výučný list), vzdelanie technického zamerania výhodou, výborný zdravotný stav (psychická a zdravotná spôsobilosť),
►
Vozmajster

viac o pozícií
 • Hrubá mesačná mzda až: 1390 EUR
 • Možnosť získať náborový a stabilizačný príspevok
 • náplň práce: posudzovanie technického stavu vozňov, uloženie a zaistenie nákladu pri výkone technických prehliadok, rozhodovanie o prevádzkyschopnosti železničných vozňov a ich spôsobilosti na prevádzku a i.
 • požiadavky: stredné odborné vzdelanie (výučný list), vzdelanie technického zamerania výhodou, dobrý zdravotný stav, základy MS Office a MS Outlook
Vedúci posunu

viac o pozícií
 • Hrubá mesačná mzda až: 1346 EUR
 • Možnosť získať náborový a stabilizačný príspevok
 • náplň práce: riadenie a vykonávanie posunu v pridelenom obvode, obsluha bŕzd jednotlivých vozňov alebo ich skupín a i.
 • požiadavky: stredné vzdelanie (výučný list) / úplné stredné vzdelanie (maturita), vzdelanie technického zamerania výhodou, výborný zdravotný stav (psychická a zdravotná spôsobilosť),
Elektromechanik ŽKV

viac o pozícií
 • Hrubá mesačná mzda až: 1610 EUR
 • Možnosť získať náborový a stabilizačný príspevok
 • náplň práce: vykonávanie údržby a opravy na elektrických častiach strojov, zariadení a mechanizmov, vykonávanie meraní na elektrických častiach a i.
 • požiadavky: stredné odborné vzdelanie (výučný list) / úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) – elektrotechnické zameranie, manuálne a technické zručnosti, schopnosť analyzovať a riešiť technické problémy, samostatnosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť, ochota pracovať v kolektíve, záujem a schopnosť učiť sa
Zámočník ŽKV

viac o pozícií
 • Hrubá mesačná mzda až: 1510 EUR
 • Možnosť získať náborový a stabilizačný príspevok
 • náplň práce: identifikovanie mechanických porúch a stanovovanie postupov opráv železničných koľajových vozidiel, riadenie a vykonávanie prác pri prevádzkových úpravách, modernizáciách, rekonštrukciách a periodických opravách mechanických častí železničných koľajových vozidiel a i.
 • požiadavky: stredné odborné vzdelanie (výučný list) – technické zameranie, dobrý zdravotný stav, manuálne a technické zručnosti, schopnosť analyzovať a riešiť technické problémy, samostatnosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť, ochota pracovať v kolektíve, záujem a schopnosť učiť sa

Voľné pracovné pozície

Pracovná pozícia Miesto výkonu práce
Účtovník sekcie účtovníctva a daní Bratislava
Elektromechanik ŽKV Bratislava, Zvolen, Žilina
Elektronik ŽKV Bratislava
Mechanik ŽKV Bratislava, Zvolen
Zámočník ŽKV Bratislava, Žilina
Obrábač kovov ŽKV Zvolen
Vozmajster vo výcviku Bratislava, Devínska Nová Ves, Leopoldov, Trnovec nad Váhom, Nové Zámky, Žilina Teplička
Vedúci posunu Bratislava, Zvolen, Žilina, Spišská Nová Ves, Haniska pri Košiciach
Vlakvedúci Kúty, Zohor, Bratislava, Devínska Nová Ves, Leopoldov, Trnava, Lužianky, Nováky, Nové Zámky, Levice, Zvolen, Zlaté Moravce, Trenčianska Teplá, Žilina, Ružomberok
Referent technickej kancelárie Bratislava
Vozňovo prepravný pracovník Bratislava
Komerčný pracovník nákladnej prepravy Bratislava
Vozmajster - posunovač Plaveč
Rušňovodič vo výcviku Bratislava, Nové Zámky, Žilina, Trenčianska Teplá, Zvolen, Košice, Čierna nad Tisou
Hlavný inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy Bratislava, Žilina

PLNÍME SNY

budúcim generáciám

Deviatakovi Jakubovi Markovi z Trebišova sme splnili sen previesť sa na rušni.

Všetko to začalo ráno 11. 6. 2020 v Prešove, kde rušňovodič Jozef Róbert Šmigala privítal na zážitkovej jazde na dvojičke radu 131 železničného nadšenca Jakuba. Jazdu spolu s Jakubom a rušňovodičom absolvoval aj predseda predstavenstva a riaditeľ úseku služieb Roman Gono, ktorý bol svedkom pôžitku budúceho rušňovodiča. Rušňovodič na ceste z Prešova do Plavča trpezlivo odpovedal na Jakubove zvedavé otázky, ktorý chce byť železničiarom a od septembra bude študovať na elektrotechnickej priemyslovke v Košiciach. Po jazde plnej dojmov a radosti dostal pri rozlúčke knihu o elektrickom rušni 131. Je výborným signálom vidieť záujem novej generácie o železnicu.Napísali o nás

naši zamestnanci

Pri výbere povolania ma vo firme ZSSK CARGO ovplyvnila ponuka stabilného zamestnania. Na firemnej internetovej stránke som sa veľa dozvedel o možnosti prijatia nových zamestnancov a množstvo informácii som získal aj od kamarátov, ktorí vo firme už boli zamestnaní. Dnes som rád, že som sa takto rozhodol, lebo práca ma veľmi baví. Najviac ma upútali veľké mašiny, ich sila a úžasný výhľad z kabíny.

Dušan WOJTILLA
Dušan Wojtilla

K povolaniu rušňovodiča ma viedol všeobecne kladný vzťah k doprave. Od detstva ma zaujímali veľké stroje, neskôr to bol záujem o elektrotechniku ako takú. Spojením týchto záujmov a ponuka byť rušňovodičom sa naplnili moje predstavy o zaujímavom povolaní. Informácie som mal aj od kamaráta, ktorý už pracoval ako rušňovodič. Ovplyvnili ma aj ľudia z môjho okolia, ktorí pracujú na železnici. Moja mama pracuje ako výpravkyňa, ujo bol rušňovodičom, takže prirodzene sa na mňa „lepil“ vzťah k železnici. Osobne ma láka riešenie rôznych situácii vlastnými rozhodnutiami a neustále vzdelávanie.

Jozef JENČA
Jozef Jenča

Pri hľadaní povolania som mal podmienku, aby ma práca bavila. Ponuku, na ktorú som reagoval som našiel na internetovom portáli ZSSK CARGO. Počas štúdia na strednej škole som praxoval aj v rušňovom depe a práca sa mi zapáčila už vtedy. Dnes som rád, že mám stabilnú prácu.

Tomáš BELIČÁK
Tomáš Beličák

Mne sa výberom povolania splnil môj veľký sen. Na košickej dopravnej priemyslovke sme mali prezentáciu firmy ZSSK CARGO aj s ponukou voľných miest a tak som zareagoval. Asi aj preto, že k železnici som bol vedený od malička, keďže skoro celá moja rodina pracovala na železnici. Práca rušňovodiča ma veľmi baví.

Jaroslav HOLIGA
Jaroslav Holiga
< >

Kontakty

Bratislava

Tomášikova 28B
821 01 Bratislava

Bc. Edita Hazlingerová
+421 2 2029 3235
hazlingerova.edita@zscargo.sk

Žilina

Hviezdoslavova 3
010 01 Žilina

Mgr. Marcela Valková
+421 41 229 2311
valkova.marcela@zscargo.sk

Košice

Puškinova 3
040 01 Košice

Monika Semanová
+421 55 229 2546
semanova.monika@zscargo.sk

Čierna nad Tisou

Hlavná 4/10
076 43 Čierna nad Tisou

Ing. Gecseová Melinda
+421 56 229 2411
gecseova.melinda@zscargo.sk