Názory našich zamestnancov

DUŠAN WOJTILLA

Pri výbere povolania ma vo firme ZSSK CARGO ovplyvnila ponuka stabilného zamestnania. Na firemnej internetovej stránke som sa veľa dozvedel o možnosti prijatia nových zamestnancov a množstvo informácii som získal aj od kamarátov, ktorí vo firme už boli zamestnaní. Dnes som rád, že som sa takto rozhodol, lebo práca ma veľmi baví. Najviac ma upútali veľké mašiny, ich sila a úžasný výhľad z kabíny.