Pracovné benefity

Ďalšie zaujímavé benefity, ktoré stoja za to

  • prepravné výhody – možnosť využitia výhodnej železničnej prepravy stavebných materiálov, uhlia, dreva a i. na základe platného železničného preukazu;
  • poskytnutie našich strojových zariadení a dopravných prostriedkov za cenu priamych nákladov súvisiacich s ich užívaním pre individuálnych stavebníkov;
  • možnosť odkúpenia nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok;
  • ponechanie si ochranných pracovných prostriedkov (odev, obuv) aj pri skončení pracovného pomeru zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti alebo zo zdravotných dôvodov;
  • a samozrejme je toho ešte viac.

 

Chceš vedieť viac – kontaktuj našich personalistov!