Pracovné benefity

Sociálne príspevky, peňažné dary a odmeny

 • sociálna výpomoc formou jednorazových finančných príspevkov:
  • pri narodení dieťaťa,
  • pri mimoriadnej ťaživej rodinnej situácii,
  • pri nepriaznivej sociálnej situácii rodiny,
  • pri dlhodobej práceneschopnosti,
  • pri pracovnom úraze,
  • pri úmrtí zamestnanca;

 

 • peňažné dary a odmeny:
  • pri pracovnom výročí,
  • pri životnom jubileu,
  • za viacnásobné darcovstvo krvi - za získanie Janského a Kňazovického plakety,
  • pri odchode do dôchodku (predčasného, starobného, invalidného).

 

Chceš vedieť viac – kontaktuj našich personalistov!