Pracovné benefity

Pravidelná mzda, atraktívne príplatky a mzdové zvýhodnenia

 • istota pravidelnej mesačnej mzdy – výplata na účte najneskôr 14. deň v mesiaci;
 • pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast, na ktorom sa dohodnú sociálni partneri;

 

 • príplatok za prácu nadčas vysoko nad rámec zákona - až 60 % priemerného hodinového zárobku (zo zákona len 25 %);
 • mzdová kompenzácia za sťažený pracovný režim pre zamestnancov v nepretržitej prevádzke;
 • vyrovnávací príplatok zamestnancom, ktorí stratili psychickú a zdravotnú spôsobilosť určenú osobitným predpisom;
 • príspevky na regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov;
 • príspevok na stravu nad rámec zákona;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - 3. pilier (viac);
 • rôzne sociálne príspevky, peňažné dary a odmeny (viac);
 • príspevky zo Sociálneho fondu;
 • rôzne ďalšie náborové a stabilizačné príplatky pre vybrané profesie a vo vybraných regiónoch (po uplynutí skúšobnej doby, resp. po získaní odbornej spôsobilosti);

 

 • motivačná odmena 300 – 1000 EUR za získanie nového kolegu pre niektorú z vybraných profesií;
 • cestovanie do práce, po Slovensku i do zahraničia len za režijné náklady (viac);
 • zvýhodnené bankové produkty v zmluvných bankách;

 

 • započítavanie rokov odpracovaných na železnici u novoprijatých zamestnancov pre účely rôznych benefitov.

 

 

Chceš vedieť viac – kontaktuj našich personalistov!