Pracovné benefity

Skrátený týždenný pracovný čas - 36, resp. 37,5 hod.

  • skrátený fond pracovného času 37,5 hodín/týždeň, u vybraných profesií v doprave len 36 hodín/týždeň;
  • započítanie prestávky na jedlo a odpočinok do pracovného času u vybraných turnusových profesií;
  • flexibilný pracovný čas u vybraných profesií;
  • možná práca z domu, ak to druh práce a technické vybavenie umožňujú;
  • SICK DAY – pracovné voľno posudzované ako výkon práce 1 x za štvrťrok u zamestnancov, u ktorých nie je potrebná zastupiteľnosť.

 

Chceš vedieť viac – kontaktuj našich personalistov!