Pracovné benefity

Platené pracovné voľno nad rámec zákona

 • pri dôležitých osobných prekážkach v práci s vyšším počtom dní ako stanovuje Zákonník práce;
 • na zlepšenie starostlivosti o rodinu:
  • pracovné voľno s náhradou mzdy v spojitosti so starostlivosťou o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté;
  • poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy osamelým zamestnancom, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 6 rokov,
  • pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu jedného pracovného dňa, a to v deň začiatku školského roku zamestnancom starajúcim sa o dieťa, ktoré nastupuje do 1. ročníka ZŠ,
  • pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu jedného dňa pri narodení dieťaťa – sprevádzanie manželky/partnerky/družky do zdravotníckeho zariadenia a späť;
 • z dôvodu poveternostných vplyvov.

 

Chceš vedieť viac – kontaktuj našich personalistov!