Pracovné pozície

Elektronik ŽKV

Možný mesačný príjem až 1760 EUR.

Čo má elektronik železničných koľajových vozidiel na starosti:

 • elektronické práce pri údržbe, opravách a modernizáciách,
 • diagnostikovanie porúch,
 • stanovovanie technológií opráv elektronických systémov a zariadení ŽKV,
 • komplexné nastavovanie elektronických systémov a zariadení ŽKV,
 • nastavenie ŽKV elektronickými riadiacimi prvkami, vrátane odstránenia zistených porúch,
 • samostatný výkon technických prác súvisiacich s vyhľadávaním a odstraňovaním porúch u elektronických zariadení ŽKV.

Ďalšie benefity:

 • náborový a stabilizačné príspevky až do výšky 2000 EUR,
 • skrátený, 37,5-hodinový týždenný fond pracovného času,
 • práca 15 dní v mesiaci (turnus "obdeň") s dĺžkou zmeny 10:42 hod.,
 • započítanie prestávky na jedlo a odpočinok do pracovného času,
 • mzdové zvýhodnenie vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca za prácu nadčas, 
 • 300 – 1000 EUR – možná odmena za získanie nového kolegu pre niektorú z vybraných profesií, ktorý zotrvá v pracovnom pomere v ZSSK CARGO (výška odmeny je variabilná, závisí od konkrétnej profesie a regiónu).

Požiadavky:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie s  elektrotechnickým zameraním,
 • odborné vedomosti z elektrotechniky a elektroniky,
 • schopnosť čítania technickej dokumentácie,
 • technická gramotnosť,
 • manuálne zručnosti,
 • dobrý zdravotný stav pre manuálnu prácu,
 • ochota pracovať v kolektíve, 
 • schopnosť učiť sa, 
 • zodpovednosť, 
 • spoľahlivosť, 
 • disciplinovanosť.