Pracovné pozície

Vlakvedúci

Možný mesačný príjem až 1320 EUR.

Čo má vlakvedúci na starosti:

 • sprevádza nákladný vlak,
 • zodpovedá za prehliadku a stráženie vozňov,
 • zisťuje spôsobilosť vozňa k jazde,
 • zvesuje a rozvesuje vozne,
 • zúčastňuje sa skúšky brzdy vlaku,
 • spracováva vlakovú dokumentáciu,
 • organizuje a riadi posun,
 • pri svojej práci využíva moderné IT technológie a podieľa sa na ich vývoji. 

Ďalšie benefity:

 • skrátený, 36-hodinový týždenný pracovný čas,
 • započítanie prestávky na jedlo a odpočinok do pracovného času,
 • mzdové zvýhodnenie vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca za prácu nadčas, 
 • rekondičné pobyty,
 • 300 – 1000 EUR – možná odmena za získanie nového kolegu pre niektorú z vybraných profesií, ktorý zotrvá v pracovnom pomere v ZSSK CARGO (výška odmeny je variabilná, závisí od konkrétnej profesie a regiónu).

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie (výučný list),
 • vzdelanie technického zamerania je výhodou,
 • zdravotná a psychická spôsobilosť,
 • počítačová zručnosť,
 • manuálna a technická zručnosť, 
 • ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, 
 • spoľahlivosť, 
 • fyzická zdatnosť.