Pracovné pozície

Vedúci posunu

Možný mesačný príjem až 1365 EUR.

Čo má vedúci posunu na starosti:

 • organizuje, riadi a vykonáva posun ŽKV,
 • koordinuje zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú posunu,
 • kontroluje vlak pred posunom.

Ďalšie benefity:

 • skrátený, 36-hodinový týždenný pracovný čas,
 • započítanie prestávky na jedlo a odpočinok do pracovného času,
 • mzdové zvýhodnenie vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca za prácu nadčas, 
 • rekondičné pobyty,
 • 300 – 1000 EUR – možná odmena za získanie nového kolegu pre niektorú z vybraných profesií, ktorý zotrvá v pracovnom pomere v ZSSK CARGO (výška odmeny je variabilná, závisí od konkrétnej profesie a regiónu).

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie (výučný list),
 • zdravotná a psychická spôsobilosť,
 • manuálna a technická zručnosť, 
 • ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, 
 • spoľahlivosť, 
 • fyzická zdatnosť.