Pracovné pozície

Vozmajster

Možný mesačný príjem až 1420 EUR.

Čo má vozmajster na starosti:

 • posudzuje technický stav vozňov a rozhoduje o ich prevádzkyschopnosti,
 • kontroluje správnosť uloženia, rozloženia a zaistenia naloženého tovaru,
 • vykonáva úplnú skúšku brzdy na vlaku,
 • realizuje a kontroluje polepenie vozňov nálepkami, ktoré určujú predpisy,
 • eviduje technický stav vozňov v informačnom systéme,
 • pri svojej práci využíva moderné IT technológie a podieľa sa na ich vývoji.

Ďalšie benefity:

 • jednorazový príspevok 100 – 200 EUR po získaní odbornej spôsobilosti,
 • skrátený, 36-hodinový týždenný pracovný čas,
 • započítanie prestávky na jedlo a odpočinok do pracovného času,
 • mzdové zvýhodnenie vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca za prácu nadčas, 
 • pracovná zmluva na dobu neurčitú,
 • rekondičné pobyty,
 • 300 – 1000 EUR – možná odmena za získanie nového kolegu pre niektorú z vybraných profesií, ktorý zotrvá v pracovnom pomere v ZSSK CARGO (výška odmeny je variabilná, závisí od konkrétnej profesie a regiónu).

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie (výučný list),
 • vzdelanie technického zamerania je výhodou,
 • zdravotná  spôsobilosť,
 • základy MS Office a MS Outlook,
 • manuálna a technická zručnosť, 
 • ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, 
 • spoľahlivosť, 
 • samostatnosť,
 • fyzická zdatnosť.