Pracovné pozície

Rušňovodič

Možný mesačný príjem až 1740 EUR.

Čo má rušňovodič na starosti:

 • rušňovodič riadi a obsluhuje HKV na železničnej dráhe v zmysle dopravných predpisov a technologických postupov
 • pri svojej práci využíva moderné IT technológie a podieľa sa na ich vývoji, aby priniesli maximálny úžitok

Ďalšie benefity:

 • náborový a stabilizačný príspevok až 3000 EUR,
 • príplatky cca 400 EUR po zaradení na samostatný výkon práce,
 • skrátený, 36-hodinový týždenný pracovný čas,
 • započítanie prestávky na jedlo a odpočinok do pracovného času,
 • mzdové zvýhodnenie vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca za prácu nadčas, 
 • rekondičné pobyty,
 • pracovná zmluva na dobu neurčitú,
 • 300 – 1000 EUR – možná odmena za získanie nového kolegu pre niektorú z vybraných profesií, ktorý zotrvá v pracovnom pomere v ZSSK CARGO (výška
 • odmeny je variabilná, závisí od konkrétnej profesie a regiónu).

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie/úplné stredné všeobecné vzdelanie, 
 • zdravotná a psychická spôsobilosť,
 • bezúhonnosť (je potrebné dokladovať výpisom z registra trestov),
 • vek min. 19 rokov pri nástupe do kurzu.